WordPress’i Windows 2008 sunucuda kullanırken karşılaşılan problemlerden biri kalıcı bağlantılardır.
Wordpress’in Ayarlar menüsünden kalıcı bağlantılar sekmesine girin. Burada bulunan seçeneklerden Özel Yapı‘yı seçerek karşılığına /%postname% yazın.
Bu işlemi yaptığınızda linkleriniz aşağıdaki gibi olacak fakat hata sayfalarını göreceksiniz.
http://www.ubilisim.com/iis-7-xde-wordpress-kalici-baglantilar
şeklinde bir url kullanmabilmek için web.config dosyasında rewrite rule tanımlamak gerekiyor.
Bu işlemi IIS’te bulunan Url Rewrite Modülünü kullanarak yapabilirsiniz fakat bunun için daha önce linux sunucuda ayarlanmış bir kalıcı bağlantının .htaccess dosyasına ihtiyacınız var.
Elinizde bulunan .htaccess dosyasını IIS’in url rewrite modülünde sağ menüde bulunan import linkine tıklayarak import edip değişiklikleri kaydettiğinizde web.config dosyanız hazır olacaktır.
Oluşan web.config dosyası aşağıdaki gibi olacaktır.
Aşağıdaki kodu kopyalayıp web.config olarak kaydedin ve sunucunuza yükleyin. Artık Windows sunucunuzda http://www.ubilisim.com/iis-7-xde-wordpress-kalici-baglantilar şeklinde kalıcı bağlantıları kullanabileceksiniz.
Çalışan bir web.config dosyasını indirmek için Tıklayınız.

[xml]<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
<system.webServer>
<rewrite>
<rules>
<!–# BEGIN WordPress–>
<rule name="Imported Rule 1" stopProcessing="true">
<match url="^index.php$" ignoreCase="false" />
<action type="None" />
</rule>
<rule name="Imported Rule 2" stopProcessing="true">
<match url="." ignoreCase="false" />
<conditions>
<add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsFile" negate="true" />
<add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsDirectory" negate="true" />
</conditions>
<action type="Rewrite" url="index.php" />
</rule>
<rule name="wordpress" patternSyntax="Wildcard">
<match url="*" />
<conditions>
<add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsFile" negate="true" />
<add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsDirectory" negate="true" />
</conditions>
<action type="Rewrite" url="index.php" />
</rule>
</rules>
</rewrite>
<httpErrors errorMode="Detailed" />
</system.webServer>
</configuration>[/xml]
Ayrıca bakınız;
http://codex.wordpress.org/Using_Permalinks